Kdybyste se zaměřili na trend, který vyznávají některé státy západní Evropy, zjistíte, že se tam ve značné míře prosazuje nájemní bydlení. Některým lidem to přináší jisté výhody, zejména jedincům mladší věkové kategorie, kteří rádi střídají zaměstnání a mění místa pobytu, takže svůj raný věk zpestřují různými zážitky z mnoha míst a mohou jej považovat za dobrodružnější. Zároveň nejsou připoutáni prakticky žádnou vazbou ke svému rodišti či tradicím svých předků.

moderní kuchyně

Naše země se však vyvíjí odlišným směrem, u nás byl rodný grunt již v minulosti čímsi základním pro přežití. Poskytoval pevné zázemí, spojení s lokalitou a lidmi v ní žijícími, podporoval udržování kulturních tradic, což je výrazné zejména na Moravě např. na Břeclavsku, kde jsou lidové kroje stále velkým předmětem zájmu různých národopisných slavností.

květinová zahrada

Nedivme se tedy lidem, kteří se snaží jít cestou vlastního bydlení a mnozí z nich si uvědomují i úskalí moderní doby spojená s nájemním bydlením. Pro mladého člověka nemusí výpověď ze strany pronajímatele být ničím tragickým, zkrátka se snadno sbalí a přestěhuje za pár měsíců jinam. Práci si mladí lidé hledají snáz, než lidé ve věku pokročilém, ale jak stárneme, sázíme raději na jistotu, aby nás nikdo ze své vůle nemohl donutit ke změně místa, na které jsme zvyklí, máme tu své přátele a další vybudované mezilidské vztahy.

O tyto vazby a hodnoty se opírají i stavební firmy v Havlíčkově Brodě HB stavby. Věří svým zákazníkům, že jsou to lidé, kteří jsou již pevně rozhodnuti jít touto cestou, a na vztazích vzájemné důvěry vznikají projekty rodinných domů na Vysočině, případně v jiných lokalitách na přání zákazníka. Českomoravská vrchovina je navíc krajem velmi vlídným, s nízkou hustotou obyvatel a tedy s větším klidem, bez smogu a průmyslových zplodin a zároveň s mnoha zajímavými přírodními památkami a lokalitami, jako jsou např. CHKO Žďárské vrchy.