Povinností, kterou vláda vyhlásila, je testování ve firmách. Původně se nařízení týkalo pouze větších firem, kde je samozřejmě větší pohyb osob. Podle dostupných zdrojů se ale zjistilo, že to přineslo jisté odhalení různých zdrojů, protože se pozitivní testy projevily i u osob, které se cítili dobře a neprojevili ani žádné příznaky onemocnění.

sestra s testem v ruce

Existuje několik možností, jak může zaměstnavatel postupovat:

  • Pokud bude odběry provádět přímo na pracovišti, poté musí zajistit správné antigenní testy. To ale v současné době není žádný problém, jelikož zdrojů, kde se dají testy pořídit, je několik a neustále jejich počet narůstá. Stejně tak prodejců. Je nesmírně důležité dbát na certifikaci, což bude dokazovat důvěryhodnost produktu.
    – ideální je vyčlenit odpovídající prázdnou místnost, která se nevyužívá a nedochází zde je koncentraci zaměstnanců.
    určí pověřené zaměstnance, kteří budou spolupracovat při odběrem a samozřejmě je i patřičně proškolí, vybav ochrannými pomůckami. Zajistí tak nejlépe respirátor FFP2, ideální jsou rovněž ochranné brýle a samozřejmostí ochranné rukavice.
  • Dále je možné zaměstnance poslat na odběrná místa a nechat provést odborný odběr, který je samozřejmě pro občany České republiky a poctivé plátce zdravotního pojištění zdarma.
  • Rychlotesty může zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem provést i v domácím prostředí, avšak před odchodem do zaměstnání. Zvládne je provést každý, jelikož odběry se provádí ze slin nebo z výtěru nosu a jejich odběr a posouzení skutečně není náročné. O výsledku musí poté testovaná osoba podat informaci svému nadřízenému.

pozitivní výsledek

Záměny se nikdo bát nemusí

Na pracovišti je k dispozici přehled o provedených testech a sem pověřená osoba zaznamená informaci o provedení testování a především výsledky testu. Samozřejmě je zde i číslo pojištěnce, což je většinou rodné číslo bez lomítka. Díky tomu nemůže dojít k záměně a je o takovém samotestování přehled.