Mnoho lidí chová potkany jako domácí mazlíÄky, a nemohou si je vynachválit. Jsou pomÄ›rnÄ› nenároÄní, avÅ¡ak pÅ™ekvapivÄ› inteligentní. Jejich jediným minusem je relativnÄ› krátká doba života. Ta je, podobnÄ› jako například u myší, maximálnÄ› 3 roky.

OvÅ¡em najdeme je nejen v naÅ¡ich domácnostech. Jsou totiž jedním z druhů, který, aÄkoliv byl ÄásteÄnÄ› domestikován, stále žije na mnoha místech i divoce. A zde jim právÄ› jejich inteligence dopomáhá k úspÄ›chu.

mys1

Pravdou vÅ¡ak je, že aÄkoliv domácí potkani mohou být dobrými partnery, ti divocí už jsou ménÄ› vítaní. PÅ™esto vÅ¡ak si i oni nachází domov v lidských sídlech, zvláštÄ› na podzim. A není divu, je zde teplo, sucho a v mnoha případech i dostatek potravy. Na druhou stranu je faktem, že se je lidé aktivnÄ› snaží hubit, a jsou považování za Å¡kůdce. ProÄ?

Potkani v domÄ› mohou napáchat pomÄ›rnÄ› velké Å¡kody, zvláštÄ› když vezmeme v úvahu, že se, podobnÄ› jako u jiných myÅ¡ovitých, jedná o rychle se množící druh. SamiÄka je schopná páření již nÄ›kolik týdnů po narození, a vrhy jsou pomÄ›rnÄ› velké. Snadno se tak může stát, že se z jednoho rodiÄovského páru za pár mÄ›síců stane prakticky armáda. A to rozhodnÄ› není dobré.

V první Å™adÄ› je zde fakt, že mohou poÅ¡kodit majetek, Jejich ostré zuby jim pomáhají dostat se tam, kam potÅ™ebují, nejÄastÄ›ji pak tam, kde tuší potravu. Zde pak mohou napáchat další Å¡kody.

mys3

Problémem je i fakt, že pÅ™i svých cestách za potravou mohou pÅ™ehryzat i dráty elektrického vedení, případnÄ› kabely od nejrůznÄ›jších spotÅ™ebiÄů. Tím může vzniknout pomÄ›rnÄ› vysoká Å¡koda.

Dále je tu samozÅ™ejmÄ› fakt, že aÄkoliv se jedná o pomÄ›rnÄ› Äistotná zvířata, která obvykle nevykonávají potÅ™ebu ve svém hnízdÄ›, znamená to, že jejich výkaly najdete prakticky vÅ¡ude okolo. A že nejsou zrovna nejhygieniÄtÄ›jší, asi není tÅ™eba říkat.

Je tedy na místě se jich zbavit. Pokud již došlo k jejich přemnožení, je dobré zavolat profesionála. Věřte totiž, že škody na majetku a případně i na zdraví za to rozhodně nestojí.