Turbíny se rodí v Plzni již desítky let. Na původní tradici výroby v závodě Škoda dnes navázala firma Doosan Škoda Power. Jedna taková obří turbína o hmotnosti mnoha desítek tun se vyrábí složitým postupem téměř půl roku. Jde o náročný technologický proces, do něhož se musí zapojit obří obráběcí stroje, jejichž základy jsou uloženy hluboko pod zemí. Funkční části turbíny se přitom musí vyrábět velice přesně, neboť do sebe vzájemně zapadají s vůlí pouhých několika setin milimetru.
kovová turbína

Několik tisíc lopatek v jednom rotoru

Velmi náročný proces je výroba turbínových rotorů. K té jsou zapotřebí obří montážní jeřáby o nosnosti až 120 tun, ale prý se už stalo, že se kvůli jedné speciální zakázce musel pořizovat mobilní jeřáb s nosností mnohem větší. Zákazník totiž požadoval montáž obří turbíny již ve výrobním centru.
V Plzni se dnes vyrábí především turbíny parní, ale některé zakázky připadají i na turbíny pro naše jaderné elektrárny. Výrobci turbín pro jaderné provozy jsou v rámci Evropy jen ve Finsku a Velké Británii, a tak se Plzeň mohla úspěšně zhostit projektu na renovaci turbín pro temelínský elektroagregát.  Přitom samotný běh jaderného bloku ohrožen nebyl, kvůli výměně turbíny není třeba zasahovat do křehkého ústrojí samotného reaktoru. Dnes tedy temelínská elektrárna produkuje v jednom bloku díky nové plzeňské turbíně o 85 MW elektřiny více, než v předchozích letech.
ocelová turbína

Výroba se provádí na CNC strojích

Rotory turbín, které jsou ve finále osazeny stovkami lopatkových tvarovaných dílců, vyrábí většinou CNC stroje. Lidé dnes neobrábí nic ručně, jak tomu bylo před mnoha lety. Pověřený pracovník jen řídí a monitoruje samotný CNC program a měří hotové obrobky. Rotor jedné turbíny je osazen někdy až třiceti řadami lopatek a v jedné řadě se nachází přibližně 70 – 100 lopatek. Celý mechanismus otáčejícího se lopatkového kola musí vydržet provozní tlak 250 barů vodní páry a přitom musí turbína vydržet pracovat v nepřetržitém provozu několik desítek let. Největší lopatky dosahují délky více než 120 cm a vyrábí se z nerezové chromniklové oceli.

Posted in Nezařazené