Vzdělání je důležitou součástí našeho života a není divu, že si jej spousta lidí doplňuje až v době, kdy již delší dobu pracují. Vedou je k tomu různé důvody. Zvyšování kvalifikace, udržení pracovního místa, vzdělání v novém oboru, doplnění maturity, či vysokoškolského vzdělání, vyšší plat… ať jsou vaše důvody jakékoli, nikdy není pozdě na to, doplnit si vzdělání.
žena čtoucí knihu
Maturita
Pro doplnění maturity je několik možností. Tou první je dálkové či denní nástavbové studium – které navazuje na učební obor. Většinou trvá dva roky, což není nijak dlouho. U dálkové formy však příliš nepočítejte s tím, že by vás na maturitu příliš připravili. Především na státní maturitu se budete muset připravit sami, není to však natolik těžké.
Další možností jak si doplnit maturitní vzdělání dálkově, je studium komplexního maturitního oboru, ke kterému stačí ukončené základní vzdělání. Tyto obory jsou většinou určené na pět let, ale komplexně vás připraví nejen na maturitu ale také na výkon daného povolání.
člověk za knihami
Vysokoškolská studia
Vysokou školu dnes může studovat v podstatě každý. Vysoké školy mají své bakalářské, magisterské i doktorské programy otevřené pro všechny věkové kategorie, není problém, pokud je vám 20 nebo 50. Stačí se na daný obor přihlásit a složit přijímací zkoušky, jít k zápisu a můžete se směle pustit do studia. Studium vysoké školy může být na tři až sedm let, dle oboru, studia a vaší studijní morálky. Vysokoškolské studium se totiž dá protáhnout, z určitých důvodů i přerušit. Dálkové obory jsou spíše o samostudiu, kdy na přednáškách ve škole dostáváte spíše tipy, kde co zjistit a co si ke zkouškám načíst. Většina vyučujících se však snaží studentům pomoci a poskytne jim aspoň podklady k samostudiu. Nevýhodou je, že zakončení vysoké školy v podobě státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce nejsou zrovna jednoduché.