Používání elektřiny je pro nás něco natolik samozřejmého, že si nejednou ani nepřipouštíme ani to dobré, ani to špatné, co nám tato energie přináší nebo může přinášet. Nejednou automaticky stiskneme vypínač nebo zasuneme zástrčku do zásuvky a užíváme si, aniž by nám na tom připadalo něco podivného, ne-li přímo úžasného, a nejednou pro změnu obdobně činíme i tehdy, kdy bychom tak z důvodu bezpečnosti majetku i bezpečnosti vlastní činit neměli.

Prostě nám elektřina skvěle slouží, funguje-li všechno tak, jak to fungovat má, ovšem také nás ohrožuje, kdykoliv není něco mezi elektrárnou a koncovým spotřebičem v dokonalém pořádku.

žárovka a šňůra

Nejednou člověk z nevědomosti nebo lhostejnosti riskuje. Neví o hrozícím riziku, protože není odborníkem, který se v tom dokonale vyzná, nebo si naivně říká, že ono se nic nestane. Nebo se snad nic nestane.

Jenže ono se pak leckdy stane. A rázem je oheň na střeše, někdy v přeneseném a někdy i nepřeneseném smyslu toho slova. Někdy dojde i kvůli naprosté maličkosti v elektroinstalaci nebo nějakém připojeném zařízení k požáru, někdy to člověka ‚kopne‘ a někdy klidně i zabije. Protože 220 voltů na jednoho je až moc, o vyšším napětí ani nemluvě. To není jako když děti pociťují jemné brnění při olizování kontaktů ploché baterie.

žárovka svítící

A aby k nepříjemnostem nebo i vysloveným tragédiím nedocházelo, nabízejí se elektro revize https://revize-elektro-revtech.cz/. Tedy preventivní kontroly, jejichž úkolem je zavčasu předejít možným rizikům.

Nikdo nikdy nespočítá, jakým škodám se podobnými revizemi předešlo. Protože tyto škody nevznikly. Jisté ale je, že jde určitě o spousty peněz, o spasených životech a ochráněném zdraví, jež jsou penězi nevyčíslitelné, ani nemluvě.

A proto byste neměli v žádném případě revize podceňovat ani vy. Je to lepší než doufat, že se nic nestane, a pak litovat, pokud se něco zlého přihodí.